บริษัท ที.เอส.พี.การบัญชี และกฎหมาย จำกัด

บริการของบริษัท

       ที.เอส.พี.การบัญชี  ยินดีให้บริการ

   –  บริการด้านการจัดทำบัญชีรายเดือน ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ประจำปี

   –  บริการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ,วางแผนภาษีอากร และจัดทำภาษีอากร และประกันสังคม

   –  บริการด้านการจดทะเบียน จัดตั้ง บริษัทจำกัด , ห้างหุ้นส่วน ฯ , ร้านค้า , ธุรกิจค้าขายทางออนไลน์

   –  บริการด้านจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ , ย้ายที่ตั้ง , เพิ่ม , ลดสาขา , แปรสภาพกิจการ ,เลิกกิจการ อื่น ๆ

   –  บริการด้านงานกฎหมาย รับให้คำปรึกษาอรรถคดี และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

พื้นที่ให้บริการ

  • ก.ท.ม. และปริมฑล หรือพื้นที่อื่น ๆ 

ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 19 ปี เรายินดีให้บริการที่ถูกต้อง และจริงใจ

องค์กรของเรา

ต้องการปรึกษาเราใช่หรือไม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส.พี.การบัญชี และกฎหมาย จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม