ประเภทธุรกิจ

  • กิจการเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง

    – ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย และงานโยธาทุกประเภท

    – ธุรกิจออกแบบติดตั้งแอร์ ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ทุกประเภท

  • กิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการ

– ธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย

– ธุรกิจเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์

– ธุรกิจออกแบบ ตกแต่ง ภายในทุกประเภท

– ธุรกิจรับออกแบบจัดทำโฆษณา หรือจัดทำป้ายโฆษณาทุกชนิด

– ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินค้า และงานบันเทิงต่าง ๆ

– ธุรกิจให้บริการขนส่ง และโลจิสติกส์

– ธุรกิรกิจอู่ซ่อมรถยนต์,บริการที่เกี่ยวกับยานพาหนะ , การจำหน่าย

– ธุรกิจรับวางระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

          – ธุรกิจให้บริการห้องพัก,ที่พักค้างแรม(โรงแรม,รีสอร์ท)

          – ธุรกิจให้บริการกลึง เจียร ใส ขึ้นรูปโลหะ ทุกชนิด

          – ธุรกิจให้บริการคลีนิคเวชกรรม สถานเสริมความงาม สปา

  • กิจการที่เกี่ยวกับการผลิต การซื้อมา และขายไป

– ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์

– ธุรกิจค้าเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม

– ธุรกิจค้าเฟอร์นิเจอร์-ออกแบบติดตั้ง

– ธุรกิจนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และธุรกิจส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

– ธุรกิจค้าขายสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ

          – ธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น ร้านกาแฟ

          – ธุรกิจผลิต จำหน่ายเครื่องสำอาง เครื่องบำรุงผิว อุปกรณ์เกี่ยวกับสปา

องค์กรของเรา